Dictionar de expresii – online (Litera A) – III

11. Ad aperturam libri (Aperto libro) – „Pe nepregătite, la prima vedere” (lat. „La deschiderea cărţii)
În antichitate, cărţile fiind scrise şi transcrise manual, conţineau multe greşeli. Munca laborioasă consista în confruntarea cu originalul şi se impunea o cercetare prealabilă. De aceea, „aperto libro” a devenit sinonim cu „la prima vedere”.

12. Ad augusta per angusta„La rezultate strălucite se ajunge pe căi înguste, trudnice”
Folosit de Victor Hugo în piesa Hernani.

13. Ad calendas graecas„La Paştele cailor/ la Sfântul Aşteaptă/ la Moşii Verzi”
Calendele erau la romani prima zi a lunii, zi fixată pentru plata datoriilor. Rău-platnicii ziceau că vor plăti dările la calendele greceşti, adică niciodată pentru ca grecii nu aveau calende.

14. A descoperi America „A descoperi ceva neaşteptat şi important”
Datorita descoperirii epocale a lui Cristofor Columb, aceasta expresie se referă la o descoperire genială. Cu timpul însă a căpătat conotaţii ironice şi se foloseşte şi la forma negativă: „N-a descoperit America” atunci când se face referinţă la o persoană mai puţin înzestrată , mai prostuţă.

15. Ad-hoc„Creat cu un anume scop”
Adunările ţinute în Moldova şi Muntenia cu scopul de a cere unirea ţărilor române, au fost denumite „divanuri ad-hoc”. În zilele noastre, expresia se foloseşte când cineva se eschivează de la a face un anumit lucru şi îşi inventează un pretext ad-hoc.