Dictionar de expresii – online (Litera A) – II

Continuam cu alte 5 expresii:

6. Ab urbe condita (Urbis conditiae) – „De la întemeierea oraşului”
Romanii obişnuiau să dateze anii ab urbe condita, adică de la înfiinţarea Romei. Data corespunde cu anul 753 (î. Hr), când Romulus a tras prima brazdă pe locul unde s-a întemeiat Roma. Anii se scriau cu iniţialele UC. Ex. anul 478 UC (de la întemeierea Romei).

7. Ab absurdo „Prin reducere la absurd”
Ab antiquo „Din vechime”
Ab hoc e tab hac „De la aceasta şi de la aceea”
Ab imo pectore „Din tot sufletul”
Ab initio „De la Început”
Ab intestat „Fără testament”
Ab irato „Sub imperiul mâniei”
Ab origine „De la obârşie”
Ad acta „La dosar”
Ad homninem „La om, personal”
Ad libitum „După plac, pe alese”
Ad litteram „Cuvânt cu cuvânt”
Ad perpetuam rei memoriam „Spre veşnică amintire”
Ad rem „Precis, la obiect”
A fortiori „Cu atât mai mult”
A priori „Din cele dinainte”
A posteriori„Din experienţă”

8. Acarul Păun„Persoana asupra căreia se aruncă vina, ţapul ispăşitor”
Ion Păun a existat în realitate şi a fost acarul staţiei Vintileanca (astăzi Săhăteni) de pe linia Ploieşti-Buzău. În urma unui tragic accident feroviar, pentru a-i nu-i demască pe adevăraţii vinovaţi, el a fost cel care a îndurat pedeapsă, în ciuda nevinovăţiei lui.

9. Acta est fabula„Piesa a fost jucată, s-a sfârşit”
La sfârşitul unei reprezentaţii teatrale, în antichitate, se anunţa „Acta est fabula” pentru ca lumea să ştie ca piesa a luat sfârşit. Azi se foloseşte pentru a desemna un deznodământ.

10. Acta, non verba (= Res, non verba) – „Fapte, nu vorbe”
Deviza gen. Lazare Hoche, figura proeminenta a Revoluţiei Franceze. A ales aceasta maxima de conduită în viaţă ca o replică dată politicienilor care se ocupau cu sforării şi discursuri.